صفحه اصلی > درباره کارگاه
.: درباره کارگاه


مرکز تحقیقات سلامت وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز با همکاری دانشگاه تافتس آمریکا کارگاه آموزشی آشنایی با مفاهیم جاده ایمن را برگزار می کند.
 

کارگاه شماره 1 که در روز اول برگزار خواهد شد، مفاهیم جاده ایمن و حوادث ترافیکی از حیطه پزشکی مورد بحث قرار خواهد گرفت.
کارگاه شماره 2  که در روز دوم و سوم برگزار خواهد شد شامل مفاهیم با اهمیت در جاده ایمن مانند روشهاي پيشگيرانه در حوادث ترافيكي ، صدمات مغزي در حوادث ترافيكي، نقش عوامل محيطي و رفتاري بر حوادث ترافيكي، نقش وسايل ايمني در كاهش صدمات ناشي از حوادث ترافيكي و غیره می باشد.

از تمامی علاقه مندان دعوت می شود جهت ثبت نام در هر یک از کارگاه ها به صورت جداگانه اقدام نمایند.