صفحه اصلی > اطلاعات کارگاه شماره 2
.: اطلاعات کارگاه شماره 2

مهلت ثبت نام در کارگاه: 30/10/1394

تاریخ برگزاری کارگاه: دوشنبه و سه شنبه 26 و 27 بهمن ماه 1394

هزینه ثبت نام:

شرکت کنندگان آزاد :یکصد هزار تومان

 اساتید: هفتاد هزار تومان

دانشجویان :PhD پنجاه هزار تومان

شماره حساب: بانک مسکن- 440062780240 به نام آقای دکتر کامران باقری لنکرانی و آقای دکتر حسن جولایی

آدرس محل برگزاری کارگاه : شیراز- کلبه سعدی، ابتدای بلوار نصر، هتل جهانگردی شیراز