صفحه اصلی > اطلاعات کارگاه شماره 1
.: اطلاعات کارگاه شماره 1

مهلت ثبت نام در کارگاه: 30/10/1394
تاریخ برگزاری کارگاه:یکشنبه 25 بهمن ماه  1394

هزینه ثبت نام
:

شرکت کنندگان آزاد : هفتاد هزار تومان

دانشجویان :PhD پنجاه هزار تومان

شماره حساب: بانک مسکن- 440062780240 به نام آقای دکتر کامران باقری لنکرانی و آقای دکتر حسن جولایی
آدرس محل برگزاری کارگاه : شیراز- کلبه سعدی، ابتدای بلوار نصر، هتل جهانگردی شیراز