مرکز تحقیقات سلامت وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز با همکاری دانشگاه تافتس آمریکا کارگاه های آموزشی آشنایی با مفاهیم جاده ایمن و مراقبت های پیش بیمارستانی مصدومین تصادفات را برگزار می کند


کارگاه شماره 1 که در روز اول برگزار خواهد شد، مفاهیم جاده ایمن و حوادث ترافیکی از حیطه پزشکی مورد بحث قرار خواهد گرفت.
کارگاه شماره 2  که در روز دوم و سوم برگزار خواهد شد شامل مفاهیم با اهمیت در جاده ایمن مانند روشهاي پيشگيرانه در حوادث ترافيكي ، صدمات مغزي در حوادث ترافيكي، نقش عوامل محيطي و رفتاري بر حوادث ترافيكي، نقش وسايل ايمني در كاهش صدمات ناشي از حوادث ترافيكي و غیره می باشد.

از تمامی علاقه مندان دعوت می شود جهت ثبت نام در هر یک از کارگاه ها به صورت جداگانه اقدام نمایند.
مهلت ثبت نام در کارگاه: 30/10/1394

تاریخ برگزاری کارگاه:یک شنبه 25 بهمن ماه 1394

هزینه ثبت نام:

شرکت کنندگان آزاد : هفتاد هزار تومان

دانشجویان :PhD پنجاه هزار تومان

شماره حساب: بانک مسکن- 440062780240 به نام آقای دکتر کامران باقری لنکرانی و آقای دکتر حسن جولایی

آدرس محل برگزاری کارگاه : شیراز- کلبه سعدی، ابتدای بلوار نصر، هتل جهانگردی شیراز

مهلت ثبت نام در کارگاه: 30/10/1394

تاریخ برگزاری کارگاه: دوشنبه و سه شنبه 26 و 27 بهمن ماه 1394

هزینه ثبت نام:

شرکت کنندگان آزاد :یکصد هزار تومان

 اساتید: هفتاد هزار تومان

دانشجویان :PhD پنجاه هزار تومان

شماره حساب: بانک مسکن- 440062780240 به نام آقای دکتر کامران باقری لنکرانی و آقای دکتر حسن جولایی

آدرس محل برگزاری کارگاه : شیراز- کلبه سعدی، ابتدای بلوار نصر، هتل جهانگردی شیراز

دبیرخانه کارگاه: شیراز- میدان امام حسین- دانشکده پزشکی- ساختمان شماره2- طبقه8- مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت
شماره تلفن و فاکس:
32309615-071

آدرس پست الکترونیک:

roadsafety.workshop@gmail.com

مهلت ثبت نام: 30/10/1394
تاریخ برگزاری کارگاه
ها: 25، 26 و 27 بهمن ماه


برگزار کنندگان
حامیان